Sugarmine Software Oy

Sugarmine tarjoaa ohjelmistotuotannon asiantuntijapalveluita vaativiin tarpeisiin. Osaamista löytyy projektipäälliköstä koodaajaan ja vaatimusmäärittelijästä testaajaan.

Tero Hagström

DI Tero Hagström on Sugarmine Softwaren perustaja ja kokenut ohjelmistotuotannon moniosaaja. Hän on aiemmin johtanut tuotekehitystä Profium Oy:ssä.

Otamme vastuuta, teemme työmme huolella ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Perinteinen käsityöläisen ammattiylpeys sopii tälle alalle hyvin.

Asiakas-
tyytyväisyys

Ainoa hyvä asiakas on tyytyväinen asiakas. Tämän vuoksi työn laatuun kannattaa panostaa tosissaan.